top of page

ออกแบบบรรจุภัณฑ์, แพ็คเกจจิ้ง, Design Packaging, Design Package, ฉลากสินค้า, Label Design, ทำ Packaging, บรรจุ ภัณฑ์ ถุง, ออกแบบบรรจุภัณฑ์, กล่อง Packaging

  บริการออกแบบแพคเกจจิ้ง (PACKAGING DESIGN)

ออกแบบแพคเกจจิ้ง-1 copy.jpg
ออกแบบแพคเกจจิ้ง-3 copy.jpg
ออกแบบแพคเกจจิ้ง-2.jpg

ออกแบบแพ็คเกจจิ้ง ออกแบบบรรจุภัณฑ์
PACKAGING DESIGN

บรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) สิ่งแรกที่ผู้บริโภคเห็นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นกล่อง ถุง กระดาษ หรือหีบห่อ คือ รูปลักษณ์ภายนอกที่บรรจุผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพราะฉะนั้นการออกให้เหมาะกับสินค้าควบคู่กับการออกแบบที่ดี สวยงาม จะช่วยเพิ่มความน่าซื้อและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า เพิ่มเกรดราคาของสินค้า เพิ่มความน่าใช้งาน สะดุดตาและเพิ่มการตัดสินใจของผู้ซื้อผู้บริโภคได้ บรรจุภัณฑ์สามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น กล่อง ถุง กระดาษ หรือหีบห่อ ฉนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นการลงทุนที่ราคาถูกมากและจำเป็นต้องมี เมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆที่คล้ายๆกัน

 

ฉลากสินค้า (Label Design) หมายถึงรูปรอยประดิษฐ์ หรือสิ่งใดๆที่ทำให้ปรากฏข้อความเกี่ยวกับสินค้าหรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อที่บรรจุสินค้า หรือสอดแทรกไว้กับสินค้า ฉลากสินค้าที่ดีจะต้องมีข้อความสำคัญเกี่ยวกับสินค้า เช่น น้ำหนักสุทธิหรือประโยชน์ข้อแนะนำ ทั้งนี้ ผู้ผลิตสินค้าที่ดีต้องให้รายละเอียดของสินค้าที่ถูกต้องโดยระบุในฉลากสินค้า เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อหรือผู้บริโภคนั้นเอง

:: ผลงานออกแบบ แพคเกจจิ้ง บรรจุภัณฑ์ (PACKAGING) ล่าสุด ::

MOCKUU01-2 copy.jpg
Amary-Collagen01psd copy.jpg
MOCKUU02.jpg
Amary-Collagen03 copy.jpg
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00043.jpg

PACKAGE DESIGN ONLY

ออกแบบแพคเกจจิ้ง  1 ชิ้น

Start. 4,900.- 

ออกแบบกล่องหรือฉลาก

 • ออกแบบเพื่อพิจารณา 2 แบบ

 • เลือก 1 แบบ แก้ไขได้ 3 ครั้ง
 • ได้รับไฟล์ ai, pdf, jpg

 • FREE 3D MOCKUP 1 ภาพ

 • เพิ่ม 2,000 -2,500 บาท สำหรับสินค้า รสชาติอื่นเพิ่มเติม 

ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00064.jpg

LOGO + PACKAGE DESIGN

ออกแบบโลโก้และกล่องหรือฉลาก

Start.12,900.- 

ออกแบบกล่องหรือฉลาก

 • ออกแบบเพื่อพิจารณา 2 แบบ

 • เลือก 1 แบบ แก้ไขได้ 3 ครั้ง
 • ได้รับไฟล์ ai, pdf, jpg

 • FREE 3D MOCKUP 1 ภาพ

 • เพิ่ม 2,000 -2,500 บาท สำหรับสินค้า รสชาติอื่นเพิ่มเติม 

ออกแบบกล่องหรือฉลาก 2 แบบ

 • ออกแบบเพื่อพิจารณา 2 แบบ

 • เลือก 1 แบบ แก้ไขได้ 3 ครั้ง
 • ได้รับไฟล์ ai, pdf, jpg

 • Free CI LOGO 

ออกแบบโลโก้ 2 แบบ

ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00067.jpg

LOGO + PACKAGE + LABEL DESIGN

ออกแบบโลโก้ + กล่อง+ ฉลาก  3 ชิ้น

Start. 15,900.- 

ออกแบบกล่องและฉลาก

ออกแบบกล่องหรือฉลาก 2 แบบ

 • ออกแบบเพื่อพิจารณา 2 แบบ

 • เลือก 1 แบบ แก้ไขได้ 3 ครั้ง
 • ได้รับไฟล์ ai, pdf, jpg

 • FREE 3D MOCKUP 1 ภาพ

 • เพิ่ม 2,000 -2,500 บาท สำหรับสินค้า รสชาติอื่นเพิ่มเติม 

 • ออกแบบเพื่อพิจารณา 2 แบบ

 • เลือก 1 แบบ แก้ไขได้ 3 ครั้ง
 • ได้รับไฟล์ ai, pdf, jpg

 • Free CI LOGO 

ออกแบบโลโก้ 2 แบบ

ผลงานออกแบบ แพคเกจจิ้ง PACKAGING บรรจุภัณฑ์ | PACKAGING DESIGN

ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00082
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00081
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00080
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00078
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00077
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00076
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00071
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00070
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00073
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00069
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00068
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00066
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00067
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00065
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00064
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00057
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00058
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00060
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00059
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00061
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00056
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00056
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00055
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00055
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00054
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00053
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00052
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00051
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00049
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00046
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00048
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00047
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00045
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00042
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00044
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00043
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00041
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00038
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00039
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00040
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00037
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00036
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00035
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00063
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00030
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00034
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00033
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00032
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00031
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00027
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00028
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00025
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00026
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00024
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00022
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00023
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00021
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00019
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00010
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00009
ออกแบบแพคเกจจิ้ง_packaging-design00018
packaging-happypenguin
SEAFOOD-02
Sticker Book 01
Sticker Book 02
puzzel 01
puzzel 02
Rambo-01
AW01
Aw-QRU-EDIT01-2d
boxponeon01
boxponeon02
Mixed-Chips-Fruit
boxponeon-Blue
ALL 3D OUTLINES-01
Mockup-PipoMilk
MockUp-Mary Herbs
boxponeon-Pink
BOX-NR2-1
BOX-NR
WOMENLY-Mockup2-1
WOMENLY-Mockup2-1
WOMENLY-Mockup2-2
WOMENLY-Mockup2-3
WOMENLY-Mockup3
BANNER-FB-2019-12
Packaging-1-02
Packaging-1-03
Packaging-1-05
Packaging-1-04
Packaging-1-06
BANAKRUNCH-2
BANAKRUNCH
maerisa
look
wwf
focus
proteinDiet-Packaging-Mockup2
426081-PDV0JZ-600
proteinDiet-Packaging-Mockup2-1
426041-PDV0GF-9
BANAKRUNCH-2
packaging-mockup-2-web
packaging-mockup-1-web
AFRI-mockup-1
AFRI-mockup
LUANG-DEE-1-1
DRIPBAG copy
wanita-2
wanita-1
LUANG-DEE-MIX
LUANG-DEE-1-2
LUANG-DEE-1-12
A5--03
theone-MockUp2
lalaSoap-MOCKUP
Mockup-SORA-03
plastic-bag-mockup-ขนมจีน
plastic-bag-mockup
LUANG-DEE-2
ซอง-Size 14x20cm-04
KRIT-ทองม้วน
KRIT-PineApple
Sirin5
punhwan-Mockup
pine apple03
mango03
pine apple02
mango-02
sirin
 LOGO-Sook Staion-02
 LOGO-Sook Staion-03
package-01
1
Designlazy Brochure
JIBO-Box-Packaging-Brand-Mockup-1
SOAP-JIBO-02
maan
BANNER-Cat
2
Cbrand
Big-Bag022
Box3D-UV
box-JIMI-New-3
JIBO-Box-Packaging-Brand-Mockup
1box-mockup-morepsd-3
2
1
 bts
Oil-Perfume-fN-NEW-SIZE
SOAP-JIBO
Lotion-Bottle-White-Mockup
MOCK-UP-ZOVEEN
MOCK-UP-ChocCheez
lookmoon
logan1
KOJI
logan
iamstill2
kun-nut02
iamstill
koji2
kun-nut
DC-SOAP
day
creamy2
bx
creamy1
Choco
Corn
ContactLens
chizz
Chick3
chick1
carboxy
chan-papertube2
chan-papertube_
Chatatee
Big-Bag01
poc-06
poc-04
poc-05
poc-03
pdd2
poc-02
pdd-04
poc-01
Package-Srisamer-FN-02
Plastic Pouch Packaging MockUp
mango
OXNIVW1
Packaging-ไก่เบตง
Packaging-2
Packaging-Kung-front
Packaging-2-2
Packaging-2-1
Packaging-1
mockup2-VP
OSK1TK1
gluta
night
MOCK-UP
แพคเกจจิ้ง_ออกแบบกล่อง_ ออกแบบบรรจุภัณฑ์9
PDD-01
แพคเกจจิ้ง_ออกแบบกล่อง_ ออกแบบบรรจุภัณฑ์2
แพคเกจจิ้ง_ออกแบบกล่อง_ ออกแบบบรรจุภัณฑ์4
แพคเกจจิ้ง_ออกแบบกล่อง_ ออกแบบบรรจุภัณฑ์1
แพคเกจจิ้ง_ออกแบบกล่อง_ ออกแบบบรรจุภัณฑ์3
ทุเรียน-02
ทุเรียน-01
warisa-02
warisa-01
Siamstory
yjhtgyj1
ThaiThai
sumanee01
vanicea
teenz
sumanee
Rectangular-Cardboard-Boxes-Mockup
sabay3
sabay1
sabay2
sasame
pdd03
product-box-mockup
แพคเกจจิ้ง_ออกแบบกล่อง_ ออกแบบบรรจุภัณฑ์19
แพคเกจจิ้ง_ออกแบบกล่อง_ ออกแบบบรรจุภัณฑ์18
แพคเกจจิ้ง_ออกแบบกล่อง_ ออกแบบบรรจุภัณฑ์16
แพคเกจจิ้ง_ออกแบบกล่อง_ ออกแบบบรรจุภัณฑ์15
แพคเกจจิ้ง_ออกแบบกล่อง_ ออกแบบบรรจุภัณฑ์10
แพคเกจจิ้ง_ออกแบบกล่อง_ ออกแบบบรรจุภัณฑ์14
แพคเกจจิ้ง_ออกแบบกล่อง_ ออกแบบบรรจุภัณฑ์12
แพคเกจจิ้ง_ออกแบบกล่อง_ ออกแบบบรรจุภัณฑ์11
แพคเกจจิ้ง_ออกแบบกล่อง_ ออกแบบบรรจุภัณฑ์8
แพคเกจจิ้ง_ออกแบบกล่อง_ ออกแบบบรรจุภัณฑ์6
แพคเกจจิ้ง_ออกแบบกล่อง_ ออกแบบบรรจุภัณฑ์5
แพคเกจจิ้ง_ออกแบบกล่อง_ ออกแบบบรรจุภัณฑ์7
2
 bts
1
1box-mockup-morepsd-3
BANNER-Cat
Big-Bag01
Choco
Chick3
Chatatee
Cbrand
Box3D-UV
Big-Bag022
ออกแบบโบรชัวรื แผ่นพับ ใบปลิว บรรจุภัณฑ์
ออกแบบโบรชัวรื แผ่นพับ ใบปลิว บรรจุภัณฑ์44.jpg
ออกแบบโบรชัวรื แผ่นพับ ใบปลิว บรรจุภัณฑ์43.jpg
ออกแบบโบรชัวรื แผ่นพับ ใบปลิว บรรจุภัณฑ์37.jpg
ออกแบบโบรชัวรื แผ่นพับ ใบปลิว บรรจุภัณฑ์32.jpg
ออกแบบโบรชัวรื แผ่นพับ ใบปลิว บรรจุภัณฑ์28.jpg
ออกแบบโบรชัวรื แผ่นพับ ใบปลิว บรรจุภัณฑ์25.jpg
ออกแบบแผ่นพับ ใบปลิว บรรจุภัณฑ์
bottom of page