top of page

รับออกแบบ โบรชัวร์, แผ่นพับ, Brochure Design, ใบปลิว, Leaflet Design, โปสเตอร์, Poster Design,ราคาถูก,ออกแบบสวยหรู

BROCHOUR,
HANDBILLS,
LEAFLET

 

รับออกแบบโบรชัวร์,แผ่นพับ,ใบปลิว,โปสเตอร์,โปสการ์ด, สื่อสิงพิมพ์ ทุกชนิด
BROCHOUR, HANDBILLS, LEAFLET

 

โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure) หรือเอกสารแนะนำสินค้า เป็นการทำโฆษณาอีกแบบหนึ่งที่นิยมทำกันมาก เพราะเป็นการนำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์แบบกระชับ ทั้งนี้โบรชัวร์ แผ่นพับ ให้เนื้อหาที่ครบถ้วนและสามารถใช้อ้างอิงได้ สามารถเก็บไว้ได้นานสามารถพกพาติดตัวได้ งบประมาณไม่สูง เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาสำคัญของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ของตัวนั้นๆเลย การออกแบบชนิดนี้จึงเป็นทางเลือกลำดับต้นๆในการโฆษณาประชาสัมพันธ์นั้นเอง

โปสเตอร์ (Poster) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าใบปิด คือภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนังหรือกำแพง จุดประสงค์ก็เพื่อทำให้เตะตาผู้ดูและสื่อสารข้อมูล ใบปิดอาจจะใช้สอยได้หลายประการแต่ส่วนใหญ่มักจะใช้ในการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆ งานดนตรี ภาพยนตร์ และในบางครั้งก็ผลิตมาเพื่อใช้ในการศึกษา หรือเป็นสื่อการในงานต่างๆก็ได้

ใบปลิว (Leaflet) ใบปลิวหรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาดเล็ก คือ สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่มีเนื้อหาสาระเรื่องใดเพียงเรื่องเดียวได้แก่ คำแถลง คำประกาศ คำชี้แจง โดยข้อความเหล่านั้นมักจะเป็นการให้ข้อมูลเพื่อแจกจ่ายไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา หรือเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็ได้ ตัวอย่างใบปลิว เช่น ใบปลิวแนะนำสินค้า ใบปลิวเสนอบริการ ใบปลิวส่งเสริมการขาย ใบปลิวลดราคาสินค้า ใบปลิวแนะนำองค์กร ฯลฯ

Brochure Design that Tells Your Story

BANNER-Pordeedesign-2019-2-07
BANNER-Pordeedesign-2019-2-06
two-fold-brochure-large
A5--03
Designlazy Brochure
Brochure-KPN-Cover1-600x450.jpg
NP0022301-S.jpg
Kamikaze_Brochure_Inside_by_Mikepeers.jpg
smys_brochure_f.jpg
McAusland-Neddle_Safety_brochure-outside.jpg
brochure+designs+2013+10.jpg
bottom of page