top of page
0237-02.jpg

สิ่งพิมพ์, ออกแบบหนังสือ, แคตตาล็อก, Book Design, Art Work, Catalog Design, แมกกาซีน, Magazine, Magazine Design

รับออกแคตตาล็อก,ออกแบบแคตตาล็อคออนไลน์, สื่อสิงพิมพ์ ทุกชนิด
CATALOGS, LAYOUT DESIGN, BOOK DESIGN
 

Magazine Design, Layout Design,Catalog Design

แคตตาล็อก (Catalogs) การออกแบบแคตตาล็อกเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเสนอรายละเอียดของสินค้าเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดของสินค้านั้นๆ หลักๆจะมีภาพสินค้ามีคำบรรยายประกอบ จัดแบ่งประเภทสินค้าหรือเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการค้นหา แคตตาล็อกมุ่งเสนอหรือประชาสัมพันธ์สินค้า จึงมีผลต่อการจำหน่ายสินค้าค่อนข้างสูง ฉนั้นการจัดทำแคตตาล็อกจึงต้องมีการเอาใจใส่ในเรื่องของการออกแบบและข้อมูลอยากเป็นระบบเพื่อให้ดูเข้าใจง่ายนั้นเอง

แมกกาซีน (Magazine) คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่ออกมาเป็นระยะๆ สำหรับผู้อ่านทั่วไป มีเนื้อหาหลากหลาย มุ่งทั้งให้ความรู้และความบันเทิง มีการหารายได้จากการโฆษณาและวางขายทั่วไป การทำแมกกาซีนให้สวยและสะดุดตาอ่านง่าย ต้องอาศัยการจัดว่างอาร์ตเวิร์ค (Art Work) ให้ถูกต้องและต้องเป็นมืออาชีพ เพื่อไม่ให้ เลเอาท์ (Lay Out) ดูรกตาจนเกินไป

 

ออกแบบหนังสือ (Book Design) การออกแบบหน้าแรกของปกหนังสือสำคัญมาก เพราะหน้าแรกจะมุ่งแสดงให้รู้ถึงหนังสือนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร ใครเป็นผู้แต่ง อ่านแล้วจะรู้เรื่องราวอะไรบ้าง ไฮไลท์ของเล่มนี้คืออะไร ส่วนในรูปแบบด้านในเป็นการจัดอาร์ตเวิร์ค เพื่อส่งโรงพิมพ์ในขั้นตอนนั้นๆต่อๆไป

 

ออกแบบสิ่งพิมพ์ (Art Work) คือการออกแบบเพื่อการเผยแพร่ โดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ นักออกแบบจะเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับรูปร่างและรายละเอียดของหน้าสิ่งพิมพ์ หรือเรียกอีกอย่างว่าการจัดอาร์ตเวิร์ค (Art Work) นักออกแบบจะใช้ความรู้และกฎเกณฑ์ทางด้านศิลปะเพื่อสร้างจินตนาการให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้ไฟล์ต้นฉบับ และนำไฟล์ต้นฉบับจัดส่งโรงพิมพ์ในรูปแบบสี CMYK และโรงพิมพ์จะจัดการแยกสี อัดเพลท ในขั้นต่อๆไป

PRICE

1-10 หน้า (รวมปกหน้า-หลัง)      
1-20 หน้า (รวมปกหน้า-หลัง) 
1-30 หน้า (รวมปกหน้า-หลัง)
1-40 หน้า (รวมปกหน้า-หลัง)
1-50 หน้า (รวมปกหน้า-หลัง)
1-60 หน้า (รวมปกหน้า-หลัง)

......... 10,000 บาท  
.........
18,000 บาท 
......... 
25,000 บาท
......... 
32,000 บาท
......... 
40,000 บาท
......... 
45,000 บาท

CATALOG Inspiration

catalog-design-06.jpg
2ies.jpg
katalog-1.jpg
zhao-03-MASSIN-catalogue.jpg
Catalog_Index.jpg
SH_Catalog_6F_800.jpg
catalog-design-20-500x333.jpg
46e84991a209e3736ed183bb03baf03a.jpg
catalog-design-03-500x604.jpg
catalog.gif
Pic-180.jpg
5e66ab8b4bce4a75b7d17cb1e7ea59b2.JPG
2008092310064667.jpg
catalog-design-02.jpg
graphic-design-catalog-print-open.jpg
FDD_CATALOG_DESIGN_by_kungfuat.jpg
stocklayouts-graphic-design-portfolio-catalog.jpg
pas_catalog04.jpg
ca2.jpg
4_yotaga.jpg
ladislav-sutnar-catalog13.jpg
ISTD-1.jpg
new_catalog_design_by_mindux692-d55wslr.jpg
index_catalog.jpg
FIDM-open-portfolio-day.jpg
Catalog-Picture.jpg
catalog_08-09_university_Tampa.jpg
Catalog_Index.jpg
29_catalog_1.jpg
Catalog-Picture.jpg
2ies.jpg
ladislav-sutnar-catalog13.jpg
2008092310064667.jpg
catalog.gif
zhao-03-MASSIN-catalogue.jpg
catalog.jpg
catalog_08-09_university_Tampa.jpg
46e84991a209e3736ed183bb03baf03a.jpg
4_yotaga.jpg
ca2.jpg
index_catalog.jpg
SH_Catalog_6F_800.jpg
pas_catalog04.jpg
catalog-design-06.jpg
2008092310064667.jpg
catalog_08-09_university_Tampa.jpg
FDD_CATALOG_DESIGN_by_kungfuat.jpg
ISTD-1.jpg

Packaging Design,ออกแบบแพคเกจจิ้ง,ออกแบบแคตตาล็อก,Catalogue Design

bottom of page