top of page
 Home Banner-1-02.jpg

สิ่งพิมพ์, ออกแบบหนังสือ, แคตตาล็อก, Book Design, Art Work, Catalog Design, แมกกาซีน, Magazine, Magazine Design

รับออกแคตตาล็อก,ออกแบบแคตตาล็อคออนไลน์, สื่อสิงพิมพ์ ทุกชนิด
CATALOGS, LAYOUT DESIGN, BOOK DESIGN

 

E-Catalog, E-Magazine Design, Layout Design,Catalog Design

แคตตาล็อก (Catalogs) การออกแบบแคตตาล็อกเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเสนอรายละเอียดของสินค้าเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดของสินค้านั้นๆ หลักๆจะมีภาพสินค้ามีคำบรรยายประกอบ จัดแบ่งประเภทสินค้าหรือเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการค้นหา แคตตาล็อกมุ่งเสนอหรือประชาสัมพันธ์สินค้า จึงมีผลต่อการจำหน่ายสินค้าค่อนข้างสูง ฉนั้นการจัดทำแคตตาล็อกจึงต้องมีการเอาใจใส่ในเรื่องของการออกแบบและข้อมูลอยากเป็นระบบเพื่อให้ดูเข้าใจง่ายนั้นเอง

แมกกาซีน (Magazine) คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่ออกมาเป็นระยะๆ สำหรับผู้อ่านทั่วไป มีเนื้อหาหลากหลาย มุ่งทั้งให้ความรู้และความบันเทิง มีการหารายได้จากการโฆษณาและวางขายทั่วไป การทำแมกกาซีนให้สวยและสะดุดตาอ่านง่าย ต้องอาศัยการจัดว่างอาร์ตเวิร์ค (Art Work) ให้ถูกต้องและต้องเป็นมืออาชีพ เพื่อไม่ให้ เลเอาท์ (Lay Out) ดูรกตาจนเกินไป

 

ออกแบบหนังสือ (Book Design) การออกแบบหน้าแรกของปกหนังสือสำคัญมาก เพราะหน้าแรกจะมุ่งแสดงให้รู้ถึงหนังสือนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร ใครเป็นผู้แต่ง อ่านแล้วจะรู้เรื่องราวอะไรบ้าง ไฮไลท์ของเล่มนี้คืออะไร ส่วนในรูปแบบด้านในเป็นการจัดอาร์ตเวิร์ค เพื่อส่งโรงพิมพ์ในขั้นตอนนั้นๆต่อๆไป

 

ออกแบบสิ่งพิมพ์ (Art Work) คือการออกแบบเพื่อการเผยแพร่ โดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ นักออกแบบจะเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับรูปร่างและรายละเอียดของหน้าสิ่งพิมพ์ หรือเรียกอีกอย่างว่าการจัดอาร์ตเวิร์ค (Art Work) นักออกแบบจะใช้ความรู้และกฎเกณฑ์ทางด้านศิลปะเพื่อสร้างจินตนาการให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้ไฟล์ต้นฉบับ และนำไฟล์ต้นฉบับจัดส่งโรงพิมพ์ในรูปแบบสี CMYK และโรงพิมพ์จะจัดการแยกสี อัดเพลท ในขั้นต่อๆไป

Ecatalog12P.jpg

Ecatalog Design 12 Pages
Company Profile , Presentation

ออกแบบแคตตาล็อค   E-Catalog 12  หน้า 

12,900.-

 • ออกแบบเพื่อพิจารณาเลือก  2  ธีม (4 หน้า) 

 • แก้ไขงานจากแบบที่เลือก ได้ 3 ครั้ง

 • ส่งมอบไฟล์งาน Ai หรือ Indesign + PDF + LINK ONLINE URL + QR CODE

 • ต่ออายุ ออนไลน์ ปีละ 1000.-

03.jpg

Ecatalog Design 24 Pages
Company Profile , Presentation

ออกแบบแคตตาล็อค   E-Catalog 24  หน้า 

19,000.-

 • ออกแบบเพื่อพิจารณาเลือก  2  ธีม (4 หน้า) 

 • แก้ไขงานจากแบบที่เลือก ได้ 3 ครั้ง

 • ส่งมอบไฟล์งาน Ai หรือ Indesign + PDF + LINK ONLINE URL + QR CODE

 • ต่ออายุ ออนไลน์ ปีละ 1000.-

Ecatalog20P.jpg

Ecatalog Design 36 Pages
Company Profile , Presentation

ออกแบบแคตตาล็อค   E-Catalog 36  หน้า 

25,900.-

 • ออกแบบเพื่อพิจารณาเลือก  2  ธีม (4 หน้า) 

 • แก้ไขงานจากแบบที่เลือก ได้ 3 ครั้ง

 • ส่งมอบไฟล์งาน Ai หรือ Indesign + PDF + LINK ONLINE URL + QR CODE

 • ต่ออายุ ออนไลน์ ปีละ 1000.-

Ecatalog36P.jpg

Ecatalog Design 50 Pages
Company Profile , Presentation

ออกแบบแคตตาล็อค   E-Catalog 50 หน้า 

35,900.-

 • ออกแบบเพื่อพิจารณาเลือก  2  ธีม (4 หน้า) 

 • แก้ไขงานจากแบบที่เลือก ได้ 3 ครั้ง

 • ส่งมอบไฟล์งาน Ai หรือ Indesign + PDF + LINK ONLINE URL + QR CODE

 • ต่ออายุ ออนไลน์ ปีละ 1000.-

CATALOG DESIGN

รับออกแบบแคตตาล็อก_Ecatalog00000
รับออกแบบแคตตาล็อก_Ecatalog00002
รับออกแบบแคตตาล็อก_Ecatalog00001
รับออกแบบแคตตาล็อก_Ecatalog00005
รับออกแบบแคตตาล็อก_Ecatalog00004
รับออกแบบแคตตาล็อก_Ecatalog00000
รับออกแบบแคตตาล็อก_Ecatalog00001
รับออกแบบแคตตาล็อก_Ecatalog00003
รับออกแบบแคตตาล็อก_Ecatalog00002
รับออกแบบแคตตาล็อก_Ecatalog00005
รับออกแบบแคตตาล็อก_Ecatalog00004
รับออกแบบแคตตาล็อก_Ecatalog00003
รับออกแบบแคตตาล็อก_Ecatalog00002
รับออกแบบแคตตาล็อก_Ecatalog00000
รับออกแบบแคตตาล็อก_Ecatalog00001
bottom of page