top of page

แจ้งชำระเงิน

เรียนแจ้งลูกค้าทุกท่าน หลังจากชำระเงิน ค่าบริการเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ความสะดวก รวดเร็วในการ ทำงาน และส่งมอมงานให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
ขอความกรุณณา แจ้งชำะเงิน จาก แบบฟอร์มด้านล่าง ด้วยนะค่ะ 

วิธีแจ้งชำระเงิน
1. แจ้งชื่อ หรือ เลขที่ใบเสนอราคา
2.กรอก อีเมลล


ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน

ที่มอบความไว้วางใจ ใช้บริการ ทีมงาน พอดี ดีไซน์
 

Your details were sent successfully!

bottom of page