top of page

1.


ลูกค้าติดต่อขอใบเสนอราคาที่ e-Mail: pordeedesign@hotmail.com โดยแจ้งขนาดกระดาษที่ต้องการออกแบบ ขนาดความหนากระดาษ (กี่แกรม) จำนวนพิมพ์ (กี่แผ่น) เช่น "ต้องการขอใบเสนอราคาออกแบบโบรชัวร์ แผ่นพับขนาด A4/พับ 2 ตอน(4 หน้าย่อย) และพิมพ์ 160 แกรม 1,000 ใบ"เป็นต้นค่ะ จากนั้นทางเราจะออกใบเสนอราคาตอบกลับไปทางอีเมล์ให้ลูกค้าพิจารณาอีกครั้งค่ะ หากยังไม่แน่ใจเรื่องขนาดกระดาษ หรือเรื่องอื่นๆ ก็สามารถส่งอีเมล์มาสอบถามก่อนได้ค่ะ จากนั้นรอทีมงานติดต่อกลับ ( สำหรับลูกค้าที่ต้องการพิพม์งาน พิมพ์)

2.


ลูกค้าเซ็นใบเสนอราคา พร้อมชำระเงินมัดจำ 50% ของราคาตามใบเสนอราคา จากนั้นให้ลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินและแสกนหรือถ่ายรูปใบเสนอราคาที่มีลายเซ็นของลูกค้า มาที่อีเมล์  pordeedesign@hotmail.com

3.

ลูกค้าส่งข้อมูลสำหรับการออกแบบให้กับทีมงาน เช่น รูปภาพ, ข้อความ, ไฟล์ Word, ไฟล์ PDF ไฟล์ LOGO ฯลฯ (ข้อแนะนำในการส่งไฟล์ภาพ ต้องส่งไฟล์ภาพที่เป็นไฟล์ขนาดใหญ่ หากรูปภาพเล็กเกินไป ภาพอาจแตกได้ค่ะ)

4.


เมื่อทีมงานได้รับข้อมูลครบแล้ว ทีมงานจะเริ่มทำการออกแบบ สำหรับระยะเวลาในการออกแบบให้ลูกค้าดูได้ตามใบเสนอราคา (ทางทีมงานจะเริ่มออกแบบงานนับเป็นวันที่ 1 ก็ต่อเมื่อลูกค้าส่งข้อมูลให้ทางเราครบหมดแล้วเท่านั้นนะคะ)

5.


เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทำงาน ทางทีมงานจะส่งงานให้ลูกค้าตรวจทางอีเมล์ หากมีแก้ไขทางเราจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ระยะเวลาในการแก้ไข ขึ้นอยู่กับลูกค้าจะแก้ไขมากหรือน้อยนะคะ)

6.

เมื่อแก้ไขงานจนเป็นที่พอใจของลูกค้าแล้ว ให้ลูกค้าชำระเงินอีก 50% ที่เหลือ จากนั้นทางทีมงานจะส่งไฟล์ต้นฉบับสำหรับส่งโรงพิมพ์ให้ลูกค้าทางอีเมล์ค่ะ

7.


ในกรณีที่ลูกค้าพิมพ์งานกับเรา ทางทีมงานจะแจ้งระยะเวลาพิมพ์ให้ลูกค้าทราบอีกครั้ง หลังจากออกแบบงาน Artwork เสร็จค่ะ

bottom of page