สิ่งพิมพ์, ออกแบบหนังสือ, แคตตาล็อก, Book Design, Art Work, Catalog Design, แมกกาซีน, Magazine, Magazine Design

CATALOGS, 
LAYOUT DESIGN, 
BOOK DESIGN

 

รับออกแคตตาล็อก,อาร์ตเวิร์ค, สื่อสิงพิมพ์ ทุกชนิด
CATALOGS, LAYOUT DESIGN, BOOK DESIGN
 

Magazine Design, Layout Design,Catalog Design

แคตตาล็อก (Catalogs) การออกแบบแคตตาล็อกเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเสนอรายละเอียดของสินค้าเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดของสินค้านั้นๆ หลักๆจะมีภาพสินค้ามีคำบรรยายประกอบ จัดแบ่งประเภทสินค้าหรือเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการค้นหา แคตตาล็อกมุ่งเสนอหรือประชาสัมพันธ์สินค้า จึงมีผลต่อการจำหน่ายสินค้าค่อนข้างสูง ฉนั้นการจัดทำแคตตาล็อกจึงต้องมีการเอาใจใส่ในเรื่องของการออกแบบและข้อมูลอยากเป็นระบบเพื่อให้ดูเข้าใจง่ายนั้นเอง

แมกกาซีน (Magazine) คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่ออกมาเป็นระยะๆ สำหรับผู้อ่านทั่วไป มีเนื้อหาหลากหลาย มุ่งทั้งให้ความรู้และความบันเทิง มีการหารายได้จากการโฆษณาและวางขายทั่วไป การทำแมกกาซีนให้สวยและสะดุดตาอ่านง่าย ต้องอาศัยการจัดว่างอาร์ตเวิร์ค (Art Work) ให้ถูกต้องและต้องเป็นมืออาชีพ เพื่อไม่ให้ เลเอาท์ (Lay Out) ดูรกตาจนเกินไป

 

ออกแบบหนังสือ (Book Design) การออกแบบหน้าแรกของปกหนังสือสำคัญมาก เพราะหน้าแรกจะมุ่งแสดงให้รู้ถึงหนังสือนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร ใครเป็นผู้แต่ง อ่านแล้วจะรู้เรื่องราวอะไรบ้าง ไฮไลท์ของเล่มนี้คืออะไร ส่วนในรูปแบบด้านในเป็นการจัดอาร์ตเวิร์ค เพื่อส่งโรงพิมพ์ในขั้นตอนนั้นๆต่อๆไป

 

ออกแบบสิ่งพิมพ์ (Art Work) คือการออกแบบเพื่อการเผยแพร่ โดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ นักออกแบบจะเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับรูปร่างและรายละเอียดของหน้าสิ่งพิมพ์ หรือเรียกอีกอย่างว่าการจัดอาร์ตเวิร์ค (Art Work) นักออกแบบจะใช้ความรู้และกฎเกณฑ์ทางด้านศิลปะเพื่อสร้างจินตนาการให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้ไฟล์ต้นฉบับ และนำไฟล์ต้นฉบับจัดส่งโรงพิมพ์ในรูปแบบสี CMYK และโรงพิมพ์จะจัดการแยกสี อัดเพลท ในขั้นต่อๆไป

PRICE

1-10 หน้า (รวมปกหน้า-หลัง)      
1-20 หน้า (รวมปกหน้า-หลัง) 
1-30 หน้า (รวมปกหน้า-หลัง)
1-40 หน้า (รวมปกหน้า-หลัง)
1-50 หน้า (รวมปกหน้า-หลัง)
1-60 หน้า (รวมปกหน้า-หลัง)

......... 10,000 บาท  
.........
18,000 บาท 
......... 
25,000 บาท
......... 
32,000 บาท
......... 
40,000 บาท
......... 
45,000 บาท

CATALOG 
Inspiration

catalog-design-06.jpg
2ies.jpg
katalog-1.jpg
zhao-03-MASSIN-catalogue.jpg
Catalog_Index.jpg
SH_Catalog_6F_800.jpg
catalog-design-20-500x333.jpg
46e84991a209e3736ed183bb03baf03a.jpg
catalog-design-03-500x604.jpg
catalog.gif
Pic-180.jpg
5e66ab8b4bce4a75b7d17cb1e7ea59b2.JPG
2008092310064667.jpg
catalog-design-02.jpg
graphic-design-catalog-print-open.jpg
FDD_CATALOG_DESIGN_by_kungfuat.jpg
stocklayouts-graphic-design-portfolio-catalog.jpg
pas_catalog04.jpg
ca2.jpg
4_yotaga.jpg
ladislav-sutnar-catalog13.jpg
ISTD-1.jpg
new_catalog_design_by_mindux692-d55wslr.jpg
index_catalog.jpg
FIDM-open-portfolio-day.jpg
Catalog-Picture.jpg
catalog_08-09_university_Tampa.jpg
Catalog_Index.jpg
29_catalog_1.jpg
Catalog-Picture.jpg
2ies.jpg
ladislav-sutnar-catalog13.jpg
2008092310064667.jpg
catalog.gif
zhao-03-MASSIN-catalogue.jpg
catalog.jpg
catalog_08-09_university_Tampa.jpg
46e84991a209e3736ed183bb03baf03a.jpg
4_yotaga.jpg
ca2.jpg
index_catalog.jpg
SH_Catalog_6F_800.jpg
pas_catalog04.jpg
catalog-design-06.jpg
2008092310064667.jpg
catalog_08-09_university_Tampa.jpg
FDD_CATALOG_DESIGN_by_kungfuat.jpg
ISTD-1.jpg